Povestea lucrărilor - CĂLAUZA

CĂLĂUZA
O temă distinctă pe care Peter Jecza a dezvoltat-o în mai multe ipostaze este aceea a ”mulțimii”. Un grup figurativ, reprezentând un volum compact, capătă
expresivitate, sugerând forță, energie, masivitate. Direcția acestei organizări adaugă nuanțe diferite. Orientat înainte, volumul câștigă valențe de forță activă,
dispuse orizontal (Geologie) se convertește în static.
Elemente simple de morfologie a formei, combinate diferit, fac limbajul sculpturii infinit productiv.