Peter Jecza

”S-a născut la 16 octombrie, vegheat, la orizont, de constelaţia Balanţei. Aşa cum pare că stă scris în stelele ei, chemarea cea mai adâncă a zodiei este arta, iar între arte, muzica.

Chiar prin cuburi, Petru a turnat, în bronzurile lui, crâmpeie din muzica sferelor cerurilor în care acum, după cuviincioase tradiţii, vrem să credem că sufletul lui făptuitor de armonii, sălăşluieşte şi le poate recunoaşte.

După ce o viaţă a sculptat ceea ce noi visam să auzim în armonii sonore, acum el aude pesemne ceea ce noi contemplăm în sculpturile lăsate de el în urmă.”

                                                                                                                                             Coriolan Babeţi