Perioade de creație

Creația lui Peter Jecza a fost structurată temporal în perioade cu o dominantă a preocupărilor, dar și cu recurențe ale motivelor dezvoltate anterior. 

Prima perioadă, a începuturilor, este marcată de terminarea studiilor în anul 1963 și anii 1968-1969. Era o perioadă a ”revelării lumii ca formă”, cum a numit-o critica de artă. Era vremea despărțirii de influențele școlii și a tatonării limbajului propriu, de limpezire artistică.

Anii 1969-1979 se constituie într-o perioadă fertilă, marcată de descoperirea bronzului, ca material apt să preia gândul artistului. Creații importante datează din acest interval temporal. și va dura până la revelarea formei monadice, atotîncăpătoare pentru artist.

Critica de artă a luat drept interval referențial al operei acela al supremației cubului, între anii 1979-1989, coincizând cu  descoperirea de către artist a formei apte să-l exprime.

După 1989 și până la capăt, a urmat o perioadă a multiplelor arborescențe pe care tema monadelor  le-a creat: legături de cuburi, diade, triade, sfere, alte forme primare. Tot perioadei acesteia, 1989-2009, îi sunt proprii reveniri la motivele anterioare, aprofundări tematice. Artistul obișnuia să spună că încearcă să-și ”rotunjească opera”. În fapt, se așeza într-o spirală, sub ”eternei reîntoarceri”.