Expoziții

Cei peste 40 de ani de creație și activitate expozițională au adunat sute de manifestări în care sculpturile lui Peter Jecza au fost prezentate. Un document       cuprinzător, atașat aici, urmărește cronologic expozițiile la care artistul a participat, semnalând date semnificative ale expunerii – locul și perioada expunerii, numele galeriei, lucrările expuse, artiști participanți (în cazul expozițiilor colective), date despre vernisaj, catalog ș.a. Pentru exemplificare, sunt selectate câteva expoziții considerate importante pentru parcursul artistic al sculptorului.