2017. Palatele Brâncovenești, Mogoșoaia

PETER JECZA. LECȚIE DESPRE IMPERFECȚIUNE

23 septembrie – 25 octombrie 2017

Inițiatorul expoziției: Fundația Interart TRIADE, în cadrul programului Memoria Jecza

Parteneri: Centrul Cultural Palatele Brâncovenești Mogoșoaia 

Curator: Mădălina Mirea 

Cuvânt de deschidere: Doina Mândru

Microrecital de violoncel: Alexandra Guțu și Marin Cazacu 

Lucrări din colecţiile Muzeului de Artă Timișoara, Muzeului Național Secuiesc Sf. Gheorghe, precum și din colecții private – Lecca, Herczeg, Mihu, Simcelescu, Mesaros, Babusceac, Jecza.   

Expoziţia a fost însoţită de un catalog cuprinzând lucrările expuse.

Expoziția a fost prezentată într-o primă instanță la Muzeul de Artă Jean Mihail din Craiova (iulie-septembrie 2017). 

Lucrările pe care expoziția le prezintă aduc în fața publicului procesul de autodefinire întreprins de artist în anii 80. Ele sunt rodul unui îndelung exercițiu, la finele căruia artistul ajunge în punctul de perspectivă al unor sinteze parțiale, a impunerii unui instrumentar de exprimare propriu (monada, ca formă plastică aptă să cuprindă sensuri multiple), a unui corpus marcat de existența câtorva linii izotopice  generatoare, ce îi definesc creația pe toate palierele sale: la nivel formal, semantic, simbolic, tematic etc.

Începând cu ultimii ani ai deceniului șapte, lucrările lui Peter Jecza  formulează, într-un limbaj nou, propriu, încărcat de sens, întrebări legate de enigma existenţei și elanurile abisale ale fiinţei, de drama condiţiei umane şi  şansele salvării ei, dându-le corporalitate sculpturală.