Romana | Engleza | Germana 23 Aprilie 2018
 
 
Jecza

Peter JECZA este sculptor, profesor de sculptură la Facultatea de Arte a Universităţii de Vest din Timişoara, România.

Născut în 1939. Opera sa cuprinde peste 700 de lucrări în material definitiv, în special bronz. Expune în galerii din Europa (peste 40 de expoziţii personale, multiple participări de grup şi internaţionale). Autorul mai multor lucrări de artă monumentală în România şi Germania.Prezent în colecţii private şi muzee din România şi străinătate. Distins cu premii şi medalii naţionale şi internaţionale.

Acest site cuprinde informaţii despre viaţa şi activitatea sculptorului. Datele pe care le oferă se referă la : biografia artistului (studii, activitate academică, evenimente, premii şi distincţii), operă (teme, materiale, dimensiuni,perioade, index), expoziţii (personale, de grup, naţionale, internaţionale), colecţii (publice, private), opinii (reflecţii personale despre artă, judecăţi critice, impresii ale unor personalităţi despre operă).

24 martie 2009
Anunţăm cu profundă mâhnire stingerea din viaţă, dupa grele încercări, a sculptorului Peter JECZA.
Prin arta sa a sporit frumuseţea, echilibrul şi seninul lumii.
Dumnezeu să-l călăuzească în loc cu lumină !
Necrolog

Contact:
Peter JECZA, 300774 Timişoara, Calea Martirilor nr.51/45;
tel.0040-256-48.20.56;
fax:0040-256-49.86.70;
mobil:0040-722-35.76.04;
email:jecza@mail.dnttm.ro.

Galeria Triade

Peter JECZA a creat în anul 2000 Fundaţia Interart TRIADE, care îşi propune animarea unui spaţiu cultural la interferenţa dintre artele vizuale şi alte forme de exprimare artistică (muzică, literatură).

Fundaţia dispune de două spaţii distincte: spaţiul colecţiei Jecza, unde sunt expuse, în mod permanent, peste 300 de lucrări ale sculptorului, şi Galeria TRIADE, unde au loc, lunar, evenimente artistice, conform cu programele fundaţiei (expoziţii, colocvii, prezentări de film, diapozitive, recitaluri de muzică etc).

Fundaţia Interart TRIADE desfăşoară, paralel, un program editorial, materializat în peste 20 de titluri (cataloage , albume de autor, monografii tematice ).

Activitati
A. Expoziţii JECZA

* 20 ianuarie 2003 - 20 februarie 2003 Budapesta, Ungaria, Centrul Cultural Român.
Izso utca 5 : Expoziţie personală Jecza. Sculptură şi desen, 44 de lucrări de sculptură,12 desene

* 15 februarie 2003 - 1 martie 2003 Timişoara, România, Galeria Helios.
Expoziţia artiştilor distinşi cu Ordinul „Pentru Merit" din partea Preşedenţiei României (expoziţie colectivă; sunt expuse 5 lucrări de sculptură)


B. Galeria TRIADE

* 25 mai 2002
• Simpozionul ARTA MONUMENTALĂ- TIMISOARA XXI
Prezentarea catalogului ARTA MONUMENTALĂ
* Programul SCULPTURA XXI


ORGANIZATORI: - Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional
a Judeţului Timiş
- Consiliul Local al Municipiuliu Timişoara
- Primăria Municipiului Timişoara
- Fundaţia Interart TRIADE

PARTICIPANŢI INSTITUTIONALI: - Uniunea Artiştilor Plastici –Timişoara
- Ordinul Arhitecţilor –Timişoara
- Facultatea de Arte a Universităţii de Vest
- Facultatea de Construcţii-Departamentul de
Arhitectură

Conţinutul discuţiilor

I. PREAMBUL
A. Continuitatea unor demersuri ale Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu
Cultural Naţional a Judeţului Timiş în legătură cu tema abordată:

• 1999 Simpozionul MONUMENT 2000, dedicat problematicii monumentelor istorice (finalizat cu volumul Monument 2000, care cuprinde şi o listă a monumentelor istorice din judeţul Timiş)
• 2001 Simpozionul Internaţional MONUMENT 2001, avînd ca temă
Timişoara-istorie şi monumente (finalizat prin editarea unui volum în
colecţia “Monumente istorice din judeţul Timiş”)
• 2002 Simpozionul Arta monumentală- TIMISOARA XXI, ale cărui lucrări debutează cu prezentarea volumului ce cataloghează operele de artă existente actualmente în Timişoara

B. Volumul Monumente de artă plastică din municipiul
Timişoara (artă monumentală şi monumente comemorative).

II. STAREA DE FAPT (Observaţii care se impun pe marginea analizei materialului
catalogat)
a. din punct de vedere al plasării în timp, situaţia lucrărilor de artă este
următoarea: - secolul XVIII :3 lucrări (6%)
- secolul XIX : 6 lucrări (12%)
- secolul XX: 1900-1944: 11 lucrări (aprox.20%)
1945-1989: 12 lucrări (aprox.20%)
1990-2000: 13 lucrări (21%)
12 lucrări memoriale (aprox.20%)
b. din punct de vedere tematic, lucrările existente în spaţiul public
timişorean, sunt, în majoritatea lor covîrşitoare, lucrări ataşate formelor
tradiţionale de artă, comemorative şi de celebrare istorică, opere “menite
să perpetueze amintirea unui eveniment sau a unei personalităţi
remarcabile” (cf. Dicţionar explicativ , monument)

III. CONCLUZII pe marginea analizei stării de fapt
• mare deficit al prezenţei artei în spaţiul public
• inexistenţa unor forme de artă contemporană înafara instituţiilor specializate (galerii,muzee), care să contribuie, prin prezenţa lor în spaţiul public, la ameliorarea cadrului de viaţă al oamenilor
• lipsa unui dialog real între promotorii imaginii oraşului contemporan,
numit Timişoara (artişti-arhitecţi- urbanişti)
• lipsa unor politici de comandă publică concertate care să
urmărească asigurarea resurselor pentru dezvoltarea culturală, dotarea cu procedurile juridice necesare stimulării demersurilor artistice novatoare

In contextul semnalat mai sus, propunem lansarea proiectului

ARTA ŞI ORAŞUL- TIMISOARA XXI

Principiile la care subscriu participanţii la simpozion:

1. Arta este o expresie profundă a identităţii unui spaţiu. Un oraş ca Timişoara are dreptul la o imagine proprie la înălţimea tradiţiei pe care o deţine, dar adecvată momentului contemporan

2. Arta monumentală de tip comemorativ a oraşului este o faţetă importantă,
dar insuficientă a imaginii sale; de aceea, se impune completarea acestei
prezenţe printr-o artă publică care să asigure îmbunătăţirea cadrului
ambiental al oraşului

3. Prin artă publică ambientală se înţelege: sculptură, artă parietală,
vitraliu, pictură, obiect, dar şi intervenţie în peisaj, design, artă decorativă

4.. Programele de dezvoltare socială a cartierelor trebuie să ţină cont de o repartiţie
echilibrată a obiectului de artă ambientală în spaţiile oraşului, cîtă vreme fiecare
membru al societăţii trebuie să beneficieze de acces neîngrădit la practicile şi
experienţele culturale

4. ín elaborarea politicilor culturale trebuie să se aibe în vedere raportul judicios
între componentele vieţii culturale ( conservarea şi valorificarea
patrimoniului, dezvoltarea şi îmbogăţirea sa)

5. Societatea civilă este un partener semnificativ în dinamica proiectării
imaginii oraşului. Specialiştii, organizaţiile profesionale trebuie să se implice
în toate programele cu conţinuturi culturale

MĂSURI PRECONIZATE PENTRU íNDREPTAREA STĂRII DE FAPT

1. Preluarea în patrimoniul Primăriei sau a persoanelor juridice a obiectivelor –
monument de artă plastică
2. Includerea în planurile de urbanism ale municipiului a unor amplasamente destinate
vitoarelor lucrări de for public
3. Dezvoltarea de instrumente juridice şi financiare, în vederea creării, punerii în valoare
şi păstrării lucrărilor (monumentelor) de artă de for public, prin:
a. constituirea unui fond de 1% din valoarea tuturor investiţiilor de pînă la 1.000.000
EURO
b. introducerea în sarcina investitorilor care construiesc obiective cu un buget de
peste 1.000.000 EURO, de a realiza o lucrare de artă ambientală de minimum
1% din valoarea investiţiei

Participanţii la lucrările simpozionului “Arta şi oraşul-Timişoara XXI” se constituie
într-un GRUP DE INIŢIATIVĂ care, pe baza declaraţiei de principii adoptate, va delega un COMITET care să menţină legătura cu forurile oficiale pentru realizarea dezideratelor expuse anterior.


* 16 mai - 31 mai 2002
• Expoziţia INDIA LA TIMIŞOARA
Doina MIHĂILESCU
Liviu PASCU
• Programul DIALOG ( Austrian AIRLINES Timişoara –
Fundaţia Interart TRIADE )

Cuvânt de deschidere : scriitorul Marcel TOLCEA
scriitoarea Adriana BABEŢI
Magdalena MĂRCULESCU, manager
Austrian AIRLINES Timişoara
Sorina JECZA, directorul Fundaţiei Interart
TRIADE

Recital de saxofon : Federico MONDELCI / Italia
Program :Astor Piazzola, Tangouri – aranjament pentru saxofon de
Federico MondelciAlte activitati ale Galeriei TRIADE:


Pagina :10 11 12 13 14 15 

 
  Home | Biografie | Opera | Expoziţii | Colecţii | Opinii | Personal

©Copyright Jecza - Casa Triade
design Universitatea Politehnica din Timisoara
Casa Triade
Jecza@mail.dnttm.ro