Romana | Engleza | Germana 23 Aprilie 2018
 
 
Jecza

Peter JECZA este sculptor, profesor de sculptură la Facultatea de Arte a Universităţii de Vest din Timişoara, România.

Născut în 1939. Opera sa cuprinde peste 700 de lucrări în material definitiv, în special bronz. Expune în galerii din Europa (peste 40 de expoziţii personale, multiple participări de grup şi internaţionale). Autorul mai multor lucrări de artă monumentală în România şi Germania.Prezent în colecţii private şi muzee din România şi străinătate. Distins cu premii şi medalii naţionale şi internaţionale.

Acest site cuprinde informaţii despre viaţa şi activitatea sculptorului. Datele pe care le oferă se referă la : biografia artistului (studii, activitate academică, evenimente, premii şi distincţii), operă (teme, materiale, dimensiuni,perioade, index), expoziţii (personale, de grup, naţionale, internaţionale), colecţii (publice, private), opinii (reflecţii personale despre artă, judecăţi critice, impresii ale unor personalităţi despre operă).

24 martie 2009
Anunţăm cu profundă mâhnire stingerea din viaţă, dupa grele încercări, a sculptorului Peter JECZA.
Prin arta sa a sporit frumuseţea, echilibrul şi seninul lumii.
Dumnezeu să-l călăuzească în loc cu lumină !
Necrolog

Contact:
Peter JECZA, 300774 Timişoara, Calea Martirilor nr.51/45;
tel.0040-256-48.20.56;
fax:0040-256-49.86.70;
mobil:0040-722-35.76.04;
email:jecza@mail.dnttm.ro.

Galeria Triade

Peter JECZA a creat în anul 2000 Fundaţia Interart TRIADE, care îşi propune animarea unui spaţiu cultural la interferenţa dintre artele vizuale şi alte forme de exprimare artistică (muzică, literatură).

Fundaţia dispune de două spaţii distincte: spaţiul colecţiei Jecza, unde sunt expuse, în mod permanent, peste 300 de lucrări ale sculptorului, şi Galeria TRIADE, unde au loc, lunar, evenimente artistice, conform cu programele fundaţiei (expoziţii, colocvii, prezentări de film, diapozitive, recitaluri de muzică etc).

Fundaţia Interart TRIADE desfăşoară, paralel, un program editorial, materializat în peste 20 de titluri (cataloage , albume de autor, monografii tematice ).

Activitati
A. Expoziţii JECZA

* 20 ianuarie 2003 - 20 februarie 2003 Budapesta, Ungaria, Centrul Cultural Român.
Izso utca 5 : Expoziţie personală Jecza. Sculptură şi desen, 44 de lucrări de sculptură,12 desene

* 15 februarie 2003 - 1 martie 2003 Timişoara, România, Galeria Helios.
Expoziţia artiştilor distinşi cu Ordinul „Pentru Merit" din partea Preşedenţiei României (expoziţie colectivă; sunt expuse 5 lucrări de sculptură)


B. Galeria TRIADE

* 1 iunie - 10 iulie 2002
Proiectul « Cartea –obiect »
* Programul RESTITUIRI
Expoziţie colectivă : Cartea – obiect de artă
Cuvânt de deschidere : Adriana LUCACIU, curatorul expoziţiei
Corneliu MURGU, director general al
Operei Române Timişoara
Magdalena MĂRCULESCU
Expun artiştii :
• Suzana FáNTáNARIU
• Marcel BREILEAN
• Onisim COLTA
• Alexandru JAKABHAZI
• Adriana LUCACIU
• Liviu PASCU
• Adriana ILIN TOMICI
• Adrian BALEA
• Liliana POPA MERCIOIU
• CSILLAG Istvan
• BAJKO Attila
• Maria PAVEL
• Diana TOMA
• FERENCZ Zoltan
• Loredana AMBRUS
• Mirela POP
• Ciprian CIUCLEA
• Livia COLOJI
• Irina TOMICI
• Ionela APOSTOL
• Alina DOICA
• Florinela DUMITRAŞCU
• Mihaela LAZĂR
• Larisa COJOCARU
• Sânziana CREŢU

Prezentarea catalogului expoziţiei (se reproduc foto catalog !)
*Programul PUBLISHING
lb.rom.
Texte: Adriana LUCACIU
32 pagini; ilustraţii color; 12 x 12 cm;
Fotografii, layout,prepress: Mircea BUNEA
Tipar: TRINOM Arad

Recital de canto: Soliştii Operei Române


* 27 mai 2002
Conferinţa susţinută de Mădălina DIACONU: TATTOO. Fenomenul unei catachreze


Alte activitati ale Galeriei TRIADE:


Pagina :10 11 12 13 14 15 

 
  Home | Biografie | Opera | Expoziţii | Colecţii | Opinii | Personal

©Copyright Jecza - Casa Triade
design Universitatea Politehnica din Timisoara
Casa Triade
Jecza@mail.dnttm.ro