Romana | Engleza | Germana 23 Aprilie 2018
 
 
Jecza

Peter JECZA este sculptor, profesor de sculptură la Facultatea de Arte a Universităţii de Vest din Timişoara, România.

Născut în 1939. Opera sa cuprinde peste 700 de lucrări în material definitiv, în special bronz. Expune în galerii din Europa (peste 40 de expoziţii personale, multiple participări de grup şi internaţionale). Autorul mai multor lucrări de artă monumentală în România şi Germania.Prezent în colecţii private şi muzee din România şi străinătate. Distins cu premii şi medalii naţionale şi internaţionale.

Acest site cuprinde informaţii despre viaţa şi activitatea sculptorului. Datele pe care le oferă se referă la : biografia artistului (studii, activitate academică, evenimente, premii şi distincţii), operă (teme, materiale, dimensiuni,perioade, index), expoziţii (personale, de grup, naţionale, internaţionale), colecţii (publice, private), opinii (reflecţii personale despre artă, judecăţi critice, impresii ale unor personalităţi despre operă).

24 martie 2009
Anunţăm cu profundă mâhnire stingerea din viaţă, dupa grele încercări, a sculptorului Peter JECZA.
Prin arta sa a sporit frumuseţea, echilibrul şi seninul lumii.
Dumnezeu să-l călăuzească în loc cu lumină !
Necrolog

Contact:
Peter JECZA, 300774 Timişoara, Calea Martirilor nr.51/45;
tel.0040-256-48.20.56;
fax:0040-256-49.86.70;
mobil:0040-722-35.76.04;
email:jecza@mail.dnttm.ro.

Galeria Triade

Peter JECZA a creat în anul 2000 Fundaţia Interart TRIADE, care îşi propune animarea unui spaţiu cultural la interferenţa dintre artele vizuale şi alte forme de exprimare artistică (muzică, literatură).

Fundaţia dispune de două spaţii distincte: spaţiul colecţiei Jecza, unde sunt expuse, în mod permanent, peste 300 de lucrări ale sculptorului, şi Galeria TRIADE, unde au loc, lunar, evenimente artistice, conform cu programele fundaţiei (expoziţii, colocvii, prezentări de film, diapozitive, recitaluri de muzică etc).

Fundaţia Interart TRIADE desfăşoară, paralel, un program editorial, materializat în peste 20 de titluri (cataloage , albume de autor, monografii tematice ).

Activitati
A. Expoziţii JECZA

* 20 ianuarie 2003 - 20 februarie 2003 Budapesta, Ungaria, Centrul Cultural Român.
Izso utca 5 : Expoziţie personală Jecza. Sculptură şi desen, 44 de lucrări de sculptură,12 desene

* 15 februarie 2003 - 1 martie 2003 Timişoara, România, Galeria Helios.
Expoziţia artiştilor distinşi cu Ordinul „Pentru Merit" din partea Preşedenţiei României (expoziţie colectivă; sunt expuse 5 lucrări de sculptură)


B. Galeria TRIADE

* 19 octombrie 2002
• Lansare de carte : Milena Dragicevic-Sesic, Branimir Stoikovic, Cultura.Management, mediere, marketing
*Programul PUBLISHING / Colecţia « Cultură şi management »
Au prezentat: prof.univ.dr. Gheorghe IONESCU
Corina RĂCEANU, Direcţia pentru Cultură
Milos USCEBRKA, consul general al Iugoslaviei
Descriere
Milena Dragicevic-Sesic şi Branimir Stojkovic, Cultura.Management, mediere, marketing
310 p., 23 cm, ISBN 973-8057-96-5 (Traducere din lb.sârbă : Liubiţa Raikici şi Lucian Alexiu, Postfaţă : Corina Şuteu, Notă asupra ediţiei :Sorina Ianovici-Jecza, Ilustraţii : Dan Perjovschi).

Cuprins : Societatea şi cultura ; Planificarea dezvoltării culturale; Managementul strategic ; Managementul instituţiei de cultură ; Managementul proiectelor ; Economia culturii ; Europa şi lumea – schimburile şi cooperarea culturală ; Cercetarea culturii ; Anexe.

Volumul reprezintă prima publicaţie din cadrul colecţiei \"Cultură şi management\", pe care Fundaţia Interart TRIADE îşi propune să o continue cu noi titluri în domeniul managementului cultural şi al politicilor culturale.

• Conferinţă : Probleme ale managementului culturii astăzi (susţinută de Milena Dragicevici-Sesici)

RAPORT
asupra desfăşurării proiectului

Traducerea, publicarea şi lansarea volumului
Cultura. Management, mediere, marketing de Milena Dragicevic-Sesic şi Branimir Stojkovic

Iniţiator: Fundaţia Interart TRIADE
Coordonator: Sorina IANOVICI-JECZA

Justificarea proiectului

Dat fiind faptul că strategiile pe termen lung în domeniul culturii implică, drept o etapă esenţială, formarea administratorilor şi managerilor culturali şi în condiţiile în care sistemul de învăţământ românesc este deficitar în acest sens, Fundaţia Interart TRIADE a iniţiat traducerea unei cărţi-manual din bibliografia fundamentală a domeniului, a autorilor de expresie sârbă Milena Dragicevic-Sesic şi Branimir Stojkovic, ambii, personalităţi de referinţă în lumea ştiinţifică .

íntr-un al doilea timp, proiectul şi-a propus să faciliteze, printr-o întâlnire-dezbatere, legătura dintre autori şi lumea academică timişoreană, interesată în stabilirea programelor curriculare în domeniul managementului culturii la facultăţile de profil.

Grupul-ţintă vizat a fost constituit din:- administratori în instituţiile culturale timişorene,
publice şi private (fundaţii)
- profesori şi studenţi la facultăţile de profil
- intelectuali interesaţi de domeniul gestionării
culturii
- comunitatea sârbă din oraş
Desfăşurarea proiectului

A. Traducerea, editarea, tipărirea volumului
A.1. Pentru traducere am colaborat cu Liubiţa Raikic, scriitor de limbă sârbă şi
Lucian Alexiu, scriitor şi editor, colaborator al revistei « Orizont »
A.2. Pentru proprietatea terminologică şi acurateţea conceptelor, am apelat la
doamna Corina Şuteu ca referent de specialitate, dat fiind faptul că nu există
pentru limba română un precedent în acest domeniu, iar terminologia nu
este încă deplin fixată. Doamna Corina Şuteu a scris şi o Postfaţă la volum.
A.3. Pentru ilustrarea temelor cărţii, am renunţat, cu acceptul autoarei, la
ilustraţiile originale – prea ataşate de cultura sârbă şi, deci, fără relevanţă
pentru citirorul român, şi am optat pentru desenele lui Dan Perjovschi, artist
preocupat de raportul culturii cu instituţiile administratoare ale culturii.
A.4. Am adăugat cărţii, faţă de ediţia originală, două scurte CV-uri ale autorilor,
binecunoscuţi în spaţiul lor cultural, dar necunoscuţi pentru publicul român.
A.5. Ediţia românească a mai cuprins o Notă a editorului, precum şi o listă a
volumelor editate de fundaţie.

B. Lansarea volumului, întâlnirea-dezbatere cu autoarea

Pentru întâlnirea- dezbatere am ales drept spaţiu amfiteatrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii de Vest Timişoara.
Invitaţiile s-au făcut atât nominal, cât şi prin afişe.
La întâlnire au răspuns peste 100 de persoane, personalităţi ale vieţii culturale timişorene : rectorul Universităţii, decanul Facultăţii de Arte, profesorii titulari ai catedrelor de management cultural la Universitatea de Vest, Universitatea Tibiscus, directori şi reprezentanţi de instituţii culturale (TVR Timişoara, Teatrul German de Stat, Teatrul Maghiar , Direcţia pentru Cultură, Centre culturale, ONG), artişti, studenţi, reprezentanţi media.

Prezentarea volumului şi a autoarei s-a făcut de către prof.dr. Gh.Ionescu, specialist în management la Facultatea de Ştiinţe Economice, Corina Răceanu şi Excelenţa Sa dl. Milos Uscebrka, consul general al RF Iugoslavia la Timişoara.

A fost asigurată pentru asistenţă traducere simultană la căşti (din limba engleză).

Lansarea a fost urmată de o discuţie informală la sediul Facultăţii şi un prânz, având ca invitaţi 17 personalităţi interesate în stabilirea unor contacte cu Universitatea Belgrad. (Doamna Rector a fost însoţită de dl. Prorector al Universităţii, responsabil cu Relaţiile Internaţionale ale instituţiei belgrădene).

C. Evaluarea interesului faţă de eveniment

Prezenţi la manifestare, ziarişti, redactori Radio şi TVR Timişoara au reflectat evenimentul atât în presa scrisă, cât şi în cea audio-video.
Numărul mare al participanţilor, calitatea participării au constituit un etalon al
eficienţei acestui proiect.

D. Continuarea proiectului

Importanţa proiectului desfăşurat ne-a făcut să luăm decizia continuării sale, într-o colecţie intitulată « Cultură şi management ». Au fost deja iniţiate primele demersuri pentru realizarea acestei perspective

CONCLUZII
Considerăm proiectul desfăşurat drept o realizare a fundaţiei noastre, care şi-a îndeplinit obiectivele propuse şi a sensibilizat publicul-ţintă vizat.

• Milena Dragicevic Šešic, Rector, University of Arts, Belgrade
Professor at the Faculty of Drama Arts, (Cultural Management, Cultural studies, Media studies)
Director of the Institute for the Theater, film, radio and TV (1992-2000). Teacher on the courses: European Diploma in Cultural Project Management (Foundation Marcel Hicter, Bruxelles), and ECUMEST, Dijon-Bucarest.
Professor at Moscow School of Social and Economical Sciences, dept. Cultural mana-gement, since 1999. External examiner for the Master Programme \"Art & Media Mana-gement in a European Context\", Utrecht School of the Arts & Open University London.

Trainer-expert, consultant in cultural policy and management for European Cultural Foundation, Council of Europe, Foundation Marcel Hicter, G 17 +, British Council, etc.
Realized and developed more then 30 projects such as Kultura Nova (European Cultural Foundation – capacity building for NGOs), Policies for Culture (ECF, Amsterdam), Redefining cultural policy of Montenegro (British Council), training of cultural managers in Macedonia, Museum & Library management courses throughout the region, etc.
Director of Summer school of CEU Budapest: Cultural policy & cultural management, 1999, 2000.
Editor in chief of the review: Kultura (1998-2002) and Proceedings for Drama Arts, yearly review of Faculty of Drama Arts. Was in the Board of European Journal for Cultural policy, 1993- 1997. Published 10 books and more then 100 essays and studies.Translated in English, German, French, Lithuanian, Hungarian, Polish, Russian, Romanian, Mongolian, Macedonian...

• Branimir Stojkovic
is associate professor at the University of Belgrade, Political Sciences Faculty ( Department for Communicology and Journalism), independent Alternative Academic Education Network (Belgrade) and Faculty of Philosophy at University of Banjaluka (Bosnia and Herzegovina). His current research is concerned with comparative media systems and with cultural industry policies. He is author of The European Cultural Identity 1994. and Cultural Policy of European Integration 1996. and co-author of CULTURE - Management, Animation, Marketing /with M. Dragicevic-Šešic/ 1994. and 1997. and Cultural Rights /with V. Dimitrijevic and other./ 1999. He was editor in chief of KULTURA - review for sociology and theory of culture and media policy from 1988-1996. and has written over seventy articles on cultural identity, inter-cultural communication and media policies.


* 17 octombrie- 20 noiembrie 2002
*Programul INVITAŢI
• Expoziţia: Waldemar MATTIS-TEUTSCH. HOLOGRAME
Cuvânt de deschidere: critical de artă Ileana PINTILIE
Prof.univ.dr. Ion COTĂESCU

• Lansarea catalogului Waldemar Mattis-Teutsch
*Programul PUBLISHING
lb.română/trad.lb.engleză
Texte: Urs FRIES, Anette Kuhn, Marilena PREDA-SíNC,
Gheorghe VIDA
24 pagini; ilustraţii color;23,5 x 27,5 cm
Tipar: IDEA Design & Print Clujâ

• Recital de chitară: ILIE STEPANAlte activitati ale Galeriei TRIADE:


Pagina :10 11 12 13 14 15 

 
  Home | Biografie | Opera | Expoziţii | Colecţii | Opinii | Personal

©Copyright Jecza - Casa Triade
design Universitatea Politehnica din Timisoara
Casa Triade
Jecza@mail.dnttm.ro