Romana | Engleza | Germana 23 Aprilie 2018
 
 
Jecza

Peter JECZA este sculptor, profesor de sculptură la Facultatea de Arte a Universităţii de Vest din Timişoara, România.

Născut în 1939. Opera sa cuprinde peste 700 de lucrări în material definitiv, în special bronz. Expune în galerii din Europa (peste 40 de expoziţii personale, multiple participări de grup şi internaţionale). Autorul mai multor lucrări de artă monumentală în România şi Germania.Prezent în colecţii private şi muzee din România şi străinătate. Distins cu premii şi medalii naţionale şi internaţionale.

Acest site cuprinde informaţii despre viaţa şi activitatea sculptorului. Datele pe care le oferă se referă la : biografia artistului (studii, activitate academică, evenimente, premii şi distincţii), operă (teme, materiale, dimensiuni,perioade, index), expoziţii (personale, de grup, naţionale, internaţionale), colecţii (publice, private), opinii (reflecţii personale despre artă, judecăţi critice, impresii ale unor personalităţi despre operă).

24 martie 2009
Anunţăm cu profundă mâhnire stingerea din viaţă, dupa grele încercări, a sculptorului Peter JECZA.
Prin arta sa a sporit frumuseţea, echilibrul şi seninul lumii.
Dumnezeu să-l călăuzească în loc cu lumină !
Necrolog

Contact:
Peter JECZA, 300774 Timişoara, Calea Martirilor nr.51/45;
tel.0040-256-48.20.56;
fax:0040-256-49.86.70;
mobil:0040-722-35.76.04;
email:jecza@mail.dnttm.ro.

Galeria Triade

Peter JECZA a creat în anul 2000 Fundaţia Interart TRIADE, care îşi propune animarea unui spaţiu cultural la interferenţa dintre artele vizuale şi alte forme de exprimare artistică (muzică, literatură).

Fundaţia dispune de două spaţii distincte: spaţiul colecţiei Jecza, unde sunt expuse, în mod permanent, peste 300 de lucrări ale sculptorului, şi Galeria TRIADE, unde au loc, lunar, evenimente artistice, conform cu programele fundaţiei (expoziţii, colocvii, prezentări de film, diapozitive, recitaluri de muzică etc).

Fundaţia Interart TRIADE desfăşoară, paralel, un program editorial, materializat în peste 20 de titluri (cataloage , albume de autor, monografii tematice ).

Activitati
A. Expoziţii JECZA

* 20 ianuarie 2003 - 20 februarie 2003 Budapesta, Ungaria, Centrul Cultural Român.
Izso utca 5 : Expoziţie personală Jecza. Sculptură şi desen, 44 de lucrări de sculptură,12 desene

* 15 februarie 2003 - 1 martie 2003 Timişoara, România, Galeria Helios.
Expoziţia artiştilor distinşi cu Ordinul „Pentru Merit" din partea Preşedenţiei României (expoziţie colectivă; sunt expuse 5 lucrări de sculptură)


B. Galeria TRIADE

* 21 decembrie 2002
• Lansarea CD-ROM ului : JECZA.Catalogul lucrărilor
* Programul PUBLISHING

Cuvânt de deschidere : scriitorul Marcel TOLCEA
prof.univ.dr.Ioan CARŢIŞ, rectorul
Universităţii « Politehnica »
Diana ANDONE, coordonator de proiect

Proiectul, realizat în parteneriat cu Universitatea “Politehnica” Timişoara,
transpune materialul catalogului lucrărilor sculptorului JECZA, realizat în
varianta tipărită în anul 2000, şi îmbogăţit cu date, imagini, secvenţe de
film . Implementarea datelor aplicaţiei a fost realizată de către absolvenţii
Sergiu FURDUI şi Cristian BUMBU, sub îndrumarea profesoarei Diana
ANDONE.

Aplicaţia a fost prezentată în cadrul Festivalului TELEVEST 2002,
obţinând premiul pentru cea mai bună producţie multimedia, la secţiunea
nonprofit.

• Recital : Miruna MUREŞIANU / Germania


* 6 decembrie 2002 - 1 februarie 2003
Organizatori : Fundaţia Interart TRIADE
Austrian AIRLINES Timişoara

• Expoziţia : Marcel LUPŞE. RESTITUIRI
* Programul RESTITUIRI
Cuvânt de deschidere: criticul de artă Pavel ŞUŞARĂ /Bucureşti

Expoziţia prezintă lucrări de pictură în ulei ale
artistului bistriţean Marcel Lupşe, alături de « izvoade » - tipare
pentru pictura icoanelor pe sticlă, găsite la Mănăstirea Nicula

• Lansarea catalogului Marcel LUPŞE. RESTITUIRI
* Programul PUBLISHING
lb. română / trad.lb.engleză
Texte : Pavel Şuşară, Georg Lecca
50 pagini ;ilustraţii color ;21 x 21 cm
Fotografii: Octav Lupşe, Georg Lecca;
Traduceri: Monica Stoian, Mirela Iacob
Design : Sorin Vreme
Tipar: IDEA Design & Print Cluj
Apărut: 2000 sub egida Fundaţiei Interart TRIADE

• Decernarea Premiului de Excelenţă Culturală pe anul 2002 de către Austrian Airlines
* Programul DIALOG

• Recital : Grigore LEŞE
Program : melodii culese şi transcrise de Grigore
Leşe, din folclorul transilvăneanAlte activitati ale Galeriei TRIADE:


Pagina :10 11 12 13 14 15 

 
  Home | Biografie | Opera | Expoziţii | Colecţii | Opinii | Personal

©Copyright Jecza - Casa Triade
design Universitatea Politehnica din Timisoara
Casa Triade
Jecza@mail.dnttm.ro