Romana | Engleza | Germana 23 Aprilie 2018
 
 
Jecza

Peter JECZA este sculptor, profesor de sculptură la Facultatea de Arte a Universităţii de Vest din Timişoara, România.

Născut în 1939. Opera sa cuprinde peste 700 de lucrări în material definitiv, în special bronz. Expune în galerii din Europa (peste 40 de expoziţii personale, multiple participări de grup şi internaţionale). Autorul mai multor lucrări de artă monumentală în România şi Germania.Prezent în colecţii private şi muzee din România şi străinătate. Distins cu premii şi medalii naţionale şi internaţionale.

Acest site cuprinde informaţii despre viaţa şi activitatea sculptorului. Datele pe care le oferă se referă la : biografia artistului (studii, activitate academică, evenimente, premii şi distincţii), operă (teme, materiale, dimensiuni,perioade, index), expoziţii (personale, de grup, naţionale, internaţionale), colecţii (publice, private), opinii (reflecţii personale despre artă, judecăţi critice, impresii ale unor personalităţi despre operă).

24 martie 2009
Anunţăm cu profundă mâhnire stingerea din viaţă, dupa grele încercări, a sculptorului Peter JECZA.
Prin arta sa a sporit frumuseţea, echilibrul şi seninul lumii.
Dumnezeu să-l călăuzească în loc cu lumină !
Necrolog

Contact:
Peter JECZA, 300774 Timişoara, Calea Martirilor nr.51/45;
tel.0040-256-48.20.56;
fax:0040-256-49.86.70;
mobil:0040-722-35.76.04;
email:jecza@mail.dnttm.ro.

Galeria Triade

Peter JECZA a creat în anul 2000 Fundaţia Interart TRIADE, care îşi propune animarea unui spaţiu cultural la interferenţa dintre artele vizuale şi alte forme de exprimare artistică (muzică, literatură).

Fundaţia dispune de două spaţii distincte: spaţiul colecţiei Jecza, unde sunt expuse, în mod permanent, peste 300 de lucrări ale sculptorului, şi Galeria TRIADE, unde au loc, lunar, evenimente artistice, conform cu programele fundaţiei (expoziţii, colocvii, prezentări de film, diapozitive, recitaluri de muzică etc).

Fundaţia Interart TRIADE desfăşoară, paralel, un program editorial, materializat în peste 20 de titluri (cataloage , albume de autor, monografii tematice ).

Activitati
A. Expoziţii JECZA

* 20 ianuarie 2003 - 20 februarie 2003 Budapesta, Ungaria, Centrul Cultural Român.
Izso utca 5 : Expoziţie personală Jecza. Sculptură şi desen, 44 de lucrări de sculptură,12 desene

* 15 februarie 2003 - 1 martie 2003 Timişoara, România, Galeria Helios.
Expoziţia artiştilor distinşi cu Ordinul „Pentru Merit" din partea Preşedenţiei României (expoziţie colectivă; sunt expuse 5 lucrări de sculptură)


B. Galeria TRIADE

* 12 septembrie - 12 octombrie 2001
Expoziţia Corneliu Baba în colecţii particulare timişorene
*Programul RESTITUIRI
Cuvânt de deschidere: criticul Pavel ŞUŞARĂ / Bucureşti
istoricul de artă Maria ALBANI /
Bucureşti
directorul Fundaţiei Sorina JECZA

LISTA LUCRĂRILOR EXPUSE

1. Portret de fată (studiu), tehnică mixtă / carton, 31 x 23 cm, semnat,datat jos cu negru « Baba 67 »
2. Regele nebun (studiu), ulei/pânză lipită pe carton, 28,5 x 25 cm, semnat, datat dreapta jos cu negru « Baba ‘94 » cu roşu închis
3. Ca d’Oro, 1971, ulei pe placaj, 31 x 32 cm, semnat dreapta jos, semnat, datat pe spate
4. Veneţia, 1971, ulei pe placaj, 25 x 26 cm, semnat „Baba” dreapta jos, semnat şi datat pe spate
5. Arlechin în roşu, 1970, ulei pe carton, 30 x 38,5 cm, semnat, datat dreapta sus
6. Călugăr în extaz (Omagiu lui El Greco), 1976, ulei pe placaj, 44 x 37,5 cm, semnat şi datat dreapta jos
7. Om cu blidul, nedatat (1975-1976), ulei pe carton, 28,3 x 35 cm, semnat stânga-mijloc jos
8. Studiu pentru Tărani, 1969-1970, ulei pe pânză, 83,5 x 94 cm, semnat, datat dreapta jos
9. Nud, nedatat, acuarelă,tempera,26,5 x 35 cm, semnat dreapta jos cu creion negru
10. Schiţă.Studiu de nud, nedatat, 28,3 x 15,3 cm, nesemnat
11. Studiu.Portret, 1989, creion colorat, 17,5 x 20,5 cm, semnat,datat dreapta jos, cu creion roşu închis
12. Femeie cosând, 1946, acuarelă, tuş, 30,4 x 22 cm, semnat, datat dreapta jos cu violet
13. Schiţă.Odihnă, nedatat, tuş, creion colorat, 11,8 x 11,7 cm, nesemnat
14. Spaima.Studiu, 1982, ulei pe pânză,48,5 x 59 cm, semnat, datat dreapta jos, cu negru
15. Portet.Sora artistului, nedatat, ulei pe pânză, 37,5 x 30,3 cm
16. Flori
17. Studiu.Portret Pius Brînzeu
18. Studiu.Portret
19. Cap de copil
20. G.Enescu, creion
21. Flori


* 28 iulie 2001
Inaugurarea spaţiului galeriei TRIADE

• 28 iulie – 28 august 2001
Expoziţie Eugenia Dumitraşcu – 70
*Programul RESTITUIRI

• Lansarea catalogului Eugenia DUMITRAŞCU
*Program PUBLISHING

lb.română, 28 pagini, ilustraţii alb-negru şi color,
15,5 x 23,5 cm
Tipar: BRUMAR Timişoara
Design&PrepressPENTAdVISUAL

Texte : Deliu PETROIU, Alexandra Lucia FORGA,
Ileana PINTILIE, Marcel TOLCEA, Şerban
FOARŢĂ, Ilinca ILIAN

Recital de JAZZ : Bega Blues Band

+ PRESĂAlte activitati ale Galeriei TRIADE:


Pagina :10 11 12 13 14 15 

 
  Home | Biografie | Opera | Expoziţii | Colecţii | Opinii | Personal

©Copyright Jecza - Casa Triade
design Universitatea Politehnica din Timisoara
Casa Triade
Jecza@mail.dnttm.ro