Romana | Engleza | Germana 23 Aprilie 2018
 
 
Jecza

Peter JECZA este sculptor, profesor de sculptură la Facultatea de Arte a Universităţii de Vest din Timişoara, România.

Născut în 1939. Opera sa cuprinde peste 700 de lucrări în material definitiv, în special bronz. Expune în galerii din Europa (peste 40 de expoziţii personale, multiple participări de grup şi internaţionale). Autorul mai multor lucrări de artă monumentală în România şi Germania.Prezent în colecţii private şi muzee din România şi străinătate. Distins cu premii şi medalii naţionale şi internaţionale.

Acest site cuprinde informaţii despre viaţa şi activitatea sculptorului. Datele pe care le oferă se referă la : biografia artistului (studii, activitate academică, evenimente, premii şi distincţii), operă (teme, materiale, dimensiuni,perioade, index), expoziţii (personale, de grup, naţionale, internaţionale), colecţii (publice, private), opinii (reflecţii personale despre artă, judecăţi critice, impresii ale unor personalităţi despre operă).

24 martie 2009
Anunţăm cu profundă mâhnire stingerea din viaţă, dupa grele încercări, a sculptorului Peter JECZA.
Prin arta sa a sporit frumuseţea, echilibrul şi seninul lumii.
Dumnezeu să-l călăuzească în loc cu lumină !
Necrolog

Contact:
Peter JECZA, 300774 Timişoara, Calea Martirilor nr.51/45;
tel.0040-256-48.20.56;
fax:0040-256-49.86.70;
mobil:0040-722-35.76.04;
email:jecza@mail.dnttm.ro.

Galeria Triade

Peter JECZA a creat în anul 2000 Fundaţia Interart TRIADE, care îşi propune animarea unui spaţiu cultural la interferenţa dintre artele vizuale şi alte forme de exprimare artistică (muzică, literatură).

Fundaţia dispune de două spaţii distincte: spaţiul colecţiei Jecza, unde sunt expuse, în mod permanent, peste 300 de lucrări ale sculptorului, şi Galeria TRIADE, unde au loc, lunar, evenimente artistice, conform cu programele fundaţiei (expoziţii, colocvii, prezentări de film, diapozitive, recitaluri de muzică etc).

Fundaţia Interart TRIADE desfăşoară, paralel, un program editorial, materializat în peste 20 de titluri (cataloage , albume de autor, monografii tematice ).

Activitati
A. Expoziţii JECZA

* 20 ianuarie 2003 - 20 februarie 2003 Budapesta, Ungaria, Centrul Cultural Român.
Izso utca 5 : Expoziţie personală Jecza. Sculptură şi desen, 44 de lucrări de sculptură,12 desene

* 15 februarie 2003 - 1 martie 2003 Timişoara, România, Galeria Helios.
Expoziţia artiştilor distinşi cu Ordinul „Pentru Merit" din partea Preşedenţiei României (expoziţie colectivă; sunt expuse 5 lucrări de sculptură)


B. Galeria TRIADE

* 3 noiembrie 2001
• Expoziţia (1+2 ) ART: JAN BANNING – fotografie
SORIN VREME - Instalaţie
*Programul INVITATI
(Expoziţie realizată cu sprijinul Ambasadei Regatului
Ţărilor de Jos la Bucureşti şi ING Nederlanden Asigurări
de Viaţă)

Cuvânt de deschidere : criticul Ileana PINTILIE

• Prezentarea pliantului evenimentului

Jan Banning s-a născut în 1954, din părinţi originari din Indiile de Est olandeze.

Ca fotograf, explorează graniţa dintre artă şi reportaj. Povestirile sale fotografice au fost publicate în ziare şi reviste (de ex., De Volkskrant Magazine, NRC şi HP/De Tijd, în Olanda, şi în The New Yorker, Time, The Independent, Der Spiegel, Geo etc., în străinătate); ele au fost premiate de nouă ori în De Zilveren Camera (cele mai bune fotografii jurnalistice şi povestiri fotografice ale anului).

Lucrările sale i-au adus Premiul Artistic bi-anual al oraşului olandez Nijmegen (Karel de Groteprijs) şi au fost expuse în diferite ţări, în muzee şi galerii.

Jan Banning este autorul mai multor cărţi de fotografii, cu subiecte mai ales politice şi sociale: Indonesie (publicată în 1990 de Terra/Teleac), Vietnam; Doi Moi (Focus, 1997), Pulang. Terug naar Maluku (Focus, 1997) şi Burma Behind the Mask (BCN Amsterdam, 1997).

Jan Banning a studiat istoria modernă, ceea ce l-a influenţat în alegerea subiectelor. ín ultimii ani, principala sa temă a fost consecinţele, pe termen lung, ale războaielor.

Aceste fotografii ale unor scene rurale româneşti au fost inspirate de două impresii contrastante pe care şi le-a format în timpul unei călătorii făcute în martie 2001: aceea de sărăcie şi vitregie a sorţii, pe de o parte, şi de romantism, pe de alta. Pentru un occidental care locuieşte la oraş – “vânător/colecţionar” modern – existenţa acestui ţăran este, în cel mai bun caz, un vis arcadian despre un mod de viaţă care a dispărut în ţările riguros organizate ale vestului. Ea poate fi însă şi un coşmar al trudei, al lipsurilor, al dependenţei. Ambele feţe ale monedei sunt prezente în aceste imagini.

Fotografiile din Moldova fac parte dintr-un proiect actual, care urmează să se încheie în vara lui 2002: patru anotimpuri din viaţa unei familii de ţărani moldoveni. Ioan şi Elena Ştefan locuiesc în satul Ciohorani, între Roman şi Suceava, împreună cu doi din fiii lor. Au un hectar şi jumătate de pământ al lor şi încă unul luat în arendă, unde produc cele necesare gurii. Singura lor implicare în sistemul economic unde se câştigă bani este jumătatea de normă pe care o face Ioan, colectând lapte pentru o societate din Proni.
Ţăranul din Transilvania, Romulus Oprea din Zabala (Covasna), se ocupă cu producţia de cartofi de calitate. El are o fermă înfloritoare de aproximativ 100 de hectare şi importă seminţele din Olanda. Cei 40 de zilieri sunt din Maramureş şi sunt plătiţi în natură: mâncare, băutură, plus o anumită cantitate de cartofi pe zi.
Jan Banning este reprezentat de agenţiile Laif (Köln), Hollndse Hoogte (Amsterdam) şi Panos (Londra).

Această expoziţie a putut fi organizată cu ajutorul Ambasadei Olandei la Bucureşti, al Ministerului Olandez al Agriculturii şi al agenţiei Senter a Ministerului Olandez al Economiei.

Jan Banning

Jan Banning was born in 1954 from Dutch-East-Indies parents. As a photographer, he explores the boundaries between art and journalism. On the one hand his photo stories have been published in newspapers and magazines (e.g. De Volkskrant Magazine, NRC and HP/De Tijd in the Netherlands, and the New Yorker, Time, the Independent, der Spiegel, Geo and many others abroad) and have been awarded nine times with prizes in de Zilveren Camera (the year¹s best Dutch journalistic photos and photo stories). On the other, his work has earned him the Karel de Groteprijs (the bi-annual Art Prize of the Dutch city of Nijmegen) and has been exhibited in museums and galeries in different countries.
He made several photo books, mainly on political and social subjects: \"Indonesië\" (published 1990 by Terra/Teleac), Vietnam; Doi Moi (1993, Focus), Pulang. Terug naar Maluku (Focus, 1997) and Burma behind the mask (1997, BCN Amsterdam).
He studied modern history and this has influenced his choice of subjects. His main theme in the last years has been: the long-term influence of wars.

These photos on the Rumanian countryside have been inspired by two contrasting impressions from a trip in march 2001: that of hardship and poverty on the one side, and that of romanticism on the other. For a western city dweller - the modern ³hunter/gatherer - this farmer¹s existence is at its best an arcadian dream of a life that has vanished in our strictly organized countries. At it¹s worst, it is a nightmare of toil, deprivation and dependance. Both sides of the coin are presented in these images.
The Moldovan photos are part of a project in progress to be finalized in summer 2002: four seasons in the life of a Moldovan farmers\' family. Ioan and Elena Stefan live in the village of Ciohorani, between Roman and Suceava, together with two of their sons. They have 11/2 hectares of their own and 1 hectare on rent, where they produce for their own table. Practically their only share in the money economy results from Ioan\'s work as a part-time milk collector for the organisation of Proni.
The Transsylvanian farmer Romulus Oprea in Zabala (Covasna) concentrates on the production of certified potato seed. He has a flourishing farm with around 100 hectares of potatoes and imports his seed from Holland. The 40 harvest workers are from Maramures, and are paid in kind: food, drinks, plus a certain weight of potatoes per day.

Jan Banning is represented by the agencies laif (Cologne), Hollandse Hoogte (Amsterdam) and Panos (London).
This exhibition has been made possible by the Royal Dutch Embassy in Bucharest, by the Dutch Ministry of Agiculture and by Senter, an ageny of the Dutch Ministry of Economic Affairs.
• Recital: Grupul RHYTHMIC- percuţie

Membri: Torino TUDORACHE, conducătorul formaţiei
Carmen HALLABRIN
Doru ROMAN
Valentin TĂTARU
Adrian SíNMĂRTINEAN
Cristian RAŢIU

Program: J. S. BACH, Preludiu şi Fugă în do minor
A.CIRONE, Samba classico
W. LUDWIG
A.E. PLANCHART
H.G. BRODMANN
H. JUNG
F. TULL
M. MILLER
Helge JUNG


* 13 octombrie - 2 noiembrie 2001
• Expoziţia ONISIM COLTA
* Programul INVITATI
Cuvânt de deschidere:
criticul Pavel ŞUŞARĂ / Bucureşti
scriitorul Marcel TOLCEA / Timişoara
directorul fundaţiei Sorina JECZA
LUCRĂRI EXPUSE
OBIECTE
1. Icoana
2. Ascet
3. Leagăn plutitor
4. Sita
5. Captator de mesaje
6. Linişte
7. Bătrânul mixer
8. Păcatul
9. Afectometru
10. Vehicul
11. Aşteptare
12. Scena
13. Corp zburător
14. Prag de biserică
15. Presiune
16. Dragon
17. Linişte II
18. Cronos
19. Freud (propunere de monument)
20. Sul
21. Fântâna lui Iosif
22. Sul
23. Biblioteca
24. Oglindă zidită

DESENE

25. Nisip
26. Septembrie
27. Loc de trecere
28. Umbra
29. Fără titlu
30. Fără titlu II

ACUARELE

31. Tunel
32. Paie
33. Piramida
34. Perete
35. Turnul Babel
36. Sertarul
37. Sul

ULEI

38. Cina
39. Treptele mântuirii
40. Oglinda
41. Perete
42. Caldarâm
43. Icoana
44. Icoana
45. Obloane
46. Piramida
47. Fereastra
48. Deal protejat

• Lansarea catalogului ONISIM COLTA
lb.română / trad. lb. engleză
46 pagini, ilustraţii color,23,5 x 21 cm
Concept catalog :Georg Lecca
Design şi tipar :IDEA Design & Print Cluj

Texte : Pavel ŞUŞARĂ, Horia MEDELEANU, Mircea ZACIU

• Recital dublu de pian : Manuela şi Dragoş MIHĂILESCU

PROGRAM :
J. Brahms, Valsuri, op.30
W. A. Mozart, Andante cu variaţiuni, în Sol Major KV 501
E. Grieg, Dans norvegian Nr.2
G. Fauré, Berceuse
G. Fauré, Grădina lui Dolly
D. Lipatti, Marşul lui HenriAlte activitati ale Galeriei TRIADE:


Pagina :10 11 12 13 14 15 

 
  Home | Biografie | Opera | Expoziţii | Colecţii | Opinii | Personal

©Copyright Jecza - Casa Triade
design Universitatea Politehnica din Timisoara
Casa Triade
Jecza@mail.dnttm.ro