Romana | Engleza | Germana 23 Aprilie 2018
 
 
Jecza

Peter JECZA este sculptor, profesor de sculptură la Facultatea de Arte a Universităţii de Vest din Timişoara, România.

Născut în 1939. Opera sa cuprinde peste 700 de lucrări în material definitiv, în special bronz. Expune în galerii din Europa (peste 40 de expoziţii personale, multiple participări de grup şi internaţionale). Autorul mai multor lucrări de artă monumentală în România şi Germania.Prezent în colecţii private şi muzee din România şi străinătate. Distins cu premii şi medalii naţionale şi internaţionale.

Acest site cuprinde informaţii despre viaţa şi activitatea sculptorului. Datele pe care le oferă se referă la : biografia artistului (studii, activitate academică, evenimente, premii şi distincţii), operă (teme, materiale, dimensiuni,perioade, index), expoziţii (personale, de grup, naţionale, internaţionale), colecţii (publice, private), opinii (reflecţii personale despre artă, judecăţi critice, impresii ale unor personalităţi despre operă).

24 martie 2009
Anunţăm cu profundă mâhnire stingerea din viaţă, dupa grele încercări, a sculptorului Peter JECZA.
Prin arta sa a sporit frumuseţea, echilibrul şi seninul lumii.
Dumnezeu să-l călăuzească în loc cu lumină !
Necrolog

Contact:
Peter JECZA, 300774 Timişoara, Calea Martirilor nr.51/45;
tel.0040-256-48.20.56;
fax:0040-256-49.86.70;
mobil:0040-722-35.76.04;
email:jecza@mail.dnttm.ro.

Galeria Triade

Peter JECZA a creat în anul 2000 Fundaţia Interart TRIADE, care îşi propune animarea unui spaţiu cultural la interferenţa dintre artele vizuale şi alte forme de exprimare artistică (muzică, literatură).

Fundaţia dispune de două spaţii distincte: spaţiul colecţiei Jecza, unde sunt expuse, în mod permanent, peste 300 de lucrări ale sculptorului, şi Galeria TRIADE, unde au loc, lunar, evenimente artistice, conform cu programele fundaţiei (expoziţii, colocvii, prezentări de film, diapozitive, recitaluri de muzică etc).

Fundaţia Interart TRIADE desfăşoară, paralel, un program editorial, materializat în peste 20 de titluri (cataloage , albume de autor, monografii tematice ).

Activitati
A. Expoziţii JECZA

* 20 ianuarie 2003 - 20 februarie 2003 Budapesta, Ungaria, Centrul Cultural Român.
Izso utca 5 : Expoziţie personală Jecza. Sculptură şi desen, 44 de lucrări de sculptură,12 desene

* 15 februarie 2003 - 1 martie 2003 Timişoara, România, Galeria Helios.
Expoziţia artiştilor distinşi cu Ordinul „Pentru Merit" din partea Preşedenţiei României (expoziţie colectivă; sunt expuse 5 lucrări de sculptură)


B. Galeria TRIADE

* 10 martie - 20 aprilie 2002
• Expoziţia KAFFEE UND KUCHEN. TIMISOARA-VIENA 1900
*Programul DIALOG (Fundaţia Interart TRIADE –
AUSTRIAN AIRLINES)
• Recital de pian : Manuela, Dragoş, Dinu MIHĂILESCU


* 25 februarie- 5 martie 2002
• Expoziţia Manuscris Eliade;
• Expoziţia “Piatra – obiect de artă” (curator:sculptorul Peter Jecza)

Cuvânt de deschidere:
- scriitorul Marcel TOLCEA, autorul studiului introductiv
- criticul de artă Pavel ŞUŞARĂ
- Georg LECCA, editorul cărţii

• Lansarea volumului Mircea Eliade, Note asupra simbolismului acvatic / *Programul RESTITUIRI /,
Ediţie anastatică îngrijită de George Lecca, însoţită de traducerea în limba română de Lucia Zaharescu
Lb.franceză / trad.lb.română
Texte: Marcel TOLCEA (studiu introductiv)
78 pagini ; 14 x 23 cm
Editare în colaborare cu Editura IDEA Design& Print Cluj
Tipar: IDEA Design & Print Cluj
ISBN: 973-85541-3-6

* Premiul pentru ediţie bibliofilă Târgul Internaţional de Carte
BOOKAREST 2002 (oferit de Asociaţia Editorilor din România);

* Premiul pentru încurajarea noilor editori: Târgul Internaţional de
Carte BOOKAREST 2002 (oferit de Asociaţia Editorilor din
România şi Centrul de Carte Germană)

• Recital harpă: Ion IVAN-RONCEA ( evenimentul de la Timişoara)

William CROFT, Sarabanda
Ground
Ioan CĂIANU, Dansuri din Transilvania
Transcripţie pentru harpă de Ion IVAN-RONCEA
A.R.ORTIZ, Ecuador
Lumină în mare
Guabina
Llano
David GATES, If
Robert MAXWELL, From a Seed
Ebb Tide
Scott JOPLIN, The Entertainer

Ion IVAN-RONCEA – Curriculum Vitae

Premiul I la Concursul Internaţional de Harpă din Israel, 1976
Premiul Criticilor Muzicali (A.TM),1976
Certificat de Apreciere al Societăţii Harpiştilor Americani,1979
Premiul Lily Laskine al Societăţii pentru Renaşterea Harpei, SUA,1985
Certificat de Distincţie al Societăţii Harpiştilor Americani, 1988

Ion IVAN-RONCEA a studiat la Liceul de Muzică “Dinu Lipatti” şi
Universitatea de Muzică din Bucureşti, unde a fost elevul profesoarelor
Marica Pessione, Maria Belli şi Liana Pasquali. De asemenea, a urmat stagii
de perfecţionare cu profesoara Pearl Chertok la New York, în 1977 şi 1979.
După absolvirea Universităţii de Muzică, Ion IVAN-RONCEA s-a impus în scurt
timp ca unul dintre cei mai apreciaţi artişti romani, cîntînd cu toate
orchestrele filarmonice din ţară şi susţinînd numeroase recitaluri, ce s-au
bucurat de o primire călduroasă din partea publicului şi a criticii.
A întreprins turnee în Europa, Orientul Mijlociu, China, Rusia şi S.U.A.,
cîntînd ca solist cu Filarmonicile din Viena, Dresda, Liège, Bucureşti,
Salonic, Atena, Maastricht, cu Orchestrele Radio din Bucureşti, Ierusalim,
Frankfurt, BBC-Cardiff, Praga, precum şi cu Ansamblurile “Collegium
Musicum”-Copenhaga, Europa Symphony şi Budapest Strings.

A apărut ca solist în Festivalurile “George Enescu”, Salzburg, Viena,
Maastricht, Cardiff, Budapesta, La Coruna şi în Congresele Mondiale de
Harpă din Olanda, Israel, Austria, Franţa, Cehia şi Elveţia.

Ion IVAN-RONCEA a cîntat în direct şi a făcut înregistrări pentru posturi
importante de radio şi televiziune, precum: Sofia, Budapesta, Viena,
Ierusalim, Copenhaga, Paris, Frankfurt, WQXR-New York, BBC-Cardiff,
Praga şi Bucureşti, unele dintre acestea din urmă intrînd în Fonoteca de
Aur. A înregistrat, de asemenea, numeroase discuri şi CD-uri şi a apărut în
emisiuni şi producţii de radio şi televiziune.

Ion IVAN-RONCEA îmbină activitatea interpretativă cu cea pedagogică, fiind
solist instrumentist al Filarmonicii “George Enescu” şi profesor la
Universitatea de Muzică din Bucureşti.
A susţinut cursuri în Grecia, Ungaria, Franţa, Olanda Marea Britanie,
Cehia, Rusia, S.U.A. şi a fost invitat ca membru în juriile Concursurilor
Internaţionale de Harpă din Israel, Cardiff, Lyon, Paris, Saluzzo, Munchen,
Weikersheim, Lille, Geneva, Viena.

Ion IVAN-RONCEA este membru al Asociaţiei Internaţionale a Harpiştilor şi
al Congresului Mondial de Harpă, din al cărui Directorat a făcut parte
între 1985-1990.

Repertoriul său cuprinde lucrări clasice şi contemporane pentru harpă,
transcripţii, piese pop, jazz, latino, precum şi opusuri camerale.

Evenimentul prezentării de carte şi al expoziţiei de manuscris a fost reluat la Sibiu şi Bistriţa

• 16 aprilie, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu
Cuvânt de deschidere : Marcel TOLCEA
Georg LECCA

• 19 noiembrie, Galeriile de Artă Bistriţa
Cuvânt de deschidere : Marcel TOLCEA
Georg LECCA
Lucia ZAHARESCUAlte activitati ale Galeriei TRIADE:


Pagina :10 11 12 13 14 15 

 
  Home | Biografie | Opera | Expoziţii | Colecţii | Opinii | Personal

©Copyright Jecza - Casa Triade
design Universitatea Politehnica din Timisoara
Casa Triade
Jecza@mail.dnttm.ro